Srednja skola Milutin Milankovic - Zubni tehnicar
Srednja skola Milutin Milankovic- Zubni tehnicar
Srednja skola Milutin Milankovic- Zubni tehnicar

Зубни техничар

 Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и кабинетима школе, наставним базама ван школе- зубне лабораторије.

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за надоградњу зуба и мостова и израду: стомато-протетских надокнада, зубних круница, делимичних и потпуних зубних протеза.

Након завршеног школовања зубни техничар може да ради у стоматопротетским установама и зубним лабораторијама.

Ми гарантујемо успех!

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmilankovic.edu.rs

или нас позвати на:

011 3530 600

064 88 66 900