Srednja skola Milutin Milankovic - Medicinska sestra tehnicar
Srednja skola Milutin Milankovic - Medicinska sestra tehnicar
Srednja skola Milutin Milankovic - Medicinska sestra tehnicar
Srednja skola Milutin Milankovic - Medicinska sestra tehnicar

Медицинска сестра – техничар

Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и кабинетима школе, као и наставним базама ван школе- здравственим центрима, болницама, институтима.

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад медицинских сестара техничара у болничким и кућним условима (нега и надзор, контрола узимања лекова, давање ињекција, сарадња при захватима и прегледима, активно учешће у примарној здравственој заштити).

Након завршеног школовања медицинске сестре техничари су стручно оспособљени за самостално обављање радних задатака у свим установама за здравствену заштиту становништва стационарног и амбулантног типа (болнице, институти, клинике, домови здравља).

Ми гарантујемо успех!

За све потребне информације, можете нам писати на:

office@mmilankovic.edu.rs

или нас позвати на:

011 3530 600

064 88 66 900